Badania psychotechniczne

BADANIA PRZEPROWADZANE W NASZEJ PRACOWNI: 

 • Badania kandydatów na kierowców na kat: C, C+E, D, D+E;
 • Badania kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
 • Badania kandydatów na egzaminatorów nauki jazdy;
 • Badania instruktorów nauki jazdy;
 • Badania egzaminatorów nauki jazdy;
 • Badania kierowców zawodowych, wykonujacych transport drogowy;
 • Badania osób skierowanych przez policję.

 

OSOBA PRZYSTĘPUJĄCA DO BADANIA POWINNA MIEĆ ZE SOBĄ:

 • dowód osobisty;
 • prawo jazdy; 
 • okulary (jeżeli ma wadę wzroku i używa okularów do chodzenia lub czytania);
 • skierowanie na badania (jeżeli takowe otrzymała).

Powinna być zdrowa, wypoczęta i trzeźwa.

 

METODY BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH

Testy osobowości i temperamentu
Służą do badania predyspozycji osobowościowych
i temperamentalnych.

Testy sprawności umysłowej
Służą do badania sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi.

Testy aparaturowe
Sprawdzają funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz
sprawność psychomotoryczną.

1. Aparat Krzyżowy

Badanie czasu reakcji na bodźce.

Badane cechy psychiczne:

  • szybkości reakcji psychomotorycznej,
  • koncentracja uwagi,
  • dokładności spostrzegania,
  • szybkość podejmowania decyzji
  • odporność na zmęczenie. 

2. Aparat Piórkowskiego

Służy do badania:
  • szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym
  • koordynacji wzrokowo – ruchowa
  • zdolności koncentracji uwagi.

Na wykonanie ma wpływ stopień koncentracji uwagi. Przeznaczony do przeprowadzania badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej.

3. MRK - Miernik Czasu Reakcji
Miernik czasu reakcji przeznaczony jest do pomiaru szybkości
i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce świetlne
i dźwiękowe (badanie czasu reakcji prostej).

4. Noktometr

Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie. Badanie widzenia barwy czerwonej inne funkcje/rozszerzone.

5. Pierścień Landolta
Badanie umożliwiające określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.

6. Stereometr elektroniczny
Badanie umiejętności widzenia przestrzennego, ocena odległości. Stosowany do badań w psychologii pracy i transportu, m.in. kierowców, operatorów wózków widłowych, pracowników wysokościowych, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, instruktorów i egzaminatorów.

7 Wirometr
Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów.